Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |





-


Guan Yu (Character) 關羽

Filmography:



Guan Yu Photos:

Donnie Yen as Guan Yu in The Lost Bladesman (2011)

The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film


Yu Rongguang as Guan Yu in Three Kingdoms (2010)

Three Kingdoms 2010


Alex Fong Lik-Sun as Guan Yu in Once Upon a Chinese Classic (2010)

Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actor: Alex Fong Lik-Sun, Hong Kong Film Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actor: Alex Fong Lik-Sun, Hong Kong Film Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actor: Alex Fong Lik-Sun, Hong Kong Film


Ba Sen Zha Bu as Guan Yu in Red Cliff II (2009)

Takeshi Kaneshiro







Guan Yu at the Internet Movie Database


-









Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards




Copyright © chinesemedia360.com