Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-


Xiao Qiao (Character) 小喬

Filmography:Xiao Qiao Photos:

Zhao Ke as Xiao Qiao in Three Kingdoms (2010)

Three Kingdoms 2010


Huang Yi as Xiao Qiao in Once Upon a Chinese Classic (2010)

Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actress: Betty Huang Yi, Hong Kong Film


Lin Chi-Ling as Xiao Qiao in Red Cliff II (2009)

Red Cliff II Movie Poster, 2009, Actress: Lin Chi-Ling, Chinese Film Red Cliff II Movie Poster, 2009, Actress: Lin Chi-Ling, Chinese Film


Lin Chi-Ling as Xiao Qiao in Red Cliff (2008)

Red Cliff Movie Poster, 2008, Actress: Lin Chi-Ling, Chinese FilmXiao Qiao at the Internet Movie Database


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com