Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-


Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin (1986) - Movie

Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin Movie Poster

Director: Lau Kar-Leung

Cast:

  • Jet Li 李連杰
  • Pan Qingfu
  • Qiang Hujian
  • Wong Chau-Yin
  • Yu Cheng-Hui
  • Yu Hai

Also Known As:
Nan Bei Shao Lin
Nam Bak Siu Lam
North and South Shaolin

Country: Hong Kong, China
Language: Mandarin
Release Date: 1 March 1986
Runtime: 99 min
Genre: Action

Photos
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin Movie Poster, Jet Li
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin Movie Poster 1
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin Movie Poster, Jet Li
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin Movie Poster 2

Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin at the Internet Movie Database
Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin at Yahoo! Movies


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com