Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-


Thirteen Princess Trees 十三棵泡桐 (2006) - Movie

Thirteen Princess Trees
Thirteen Princess Trees Movie Poster

Director: Lü Yue

Cast:

  • Duan Bowen
  • Liu Xin
  • Zhao Mengqiao
  • Chen Jianyong
  • Chen Keliang
  • Gou Yulou
  • Luo Yadan
  • Wang Jing
  • Zhong Ping
  • Cya Liu 劉雅瑟

Also Known As:
Shi San Ke Pao Tong

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 23 March 2007
Runtime: 100 min
Genre: Drama

Thirteen Princess Trees at the Internet Movie Database
Thirteen Princess Trees at Sina Entertainment
Thirteen Princess Trees at Sohu Entertainment
Thirteen Princess Trees at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com