Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-


Assembly 集結號 (2007) - Movie

Assembly
Assembly Movie Poster

Director: Feng Xiaogang

Cast:

... Gu Zidi
... Zhao Erdou     
... Wang Jincun
... Sun Guiqin
... Jiao Dapeng
... Jiang Maocai
... Liu Zeshui
... Political Officer
... Lianger
... Lu Kuangou
... Luo Guangtian
... Lao Ciwei
... Secretary Liu
... Doctor Yang
... Officer Li

Also Known As:
Ji Jie Hao

Country
: Hong Kong, China
Language: Mandarin
Release Date: 20 December 2007
Runtime: 124 min
Genre: Action, Biography, Drama, History, War

Assembly at the Internet Movie Database
Assembly at Sina Entertainment
Assembly at Sohu Entertainment
Assembly at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com