Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2009 Chinese Movies » City of Life and Death 南京!南京!

City of Life and Death 南京!南京! (2009) - Movie

City of Life and Death
City of Life and Death Movie Poster


Director: Lu Chuan

Cast:

... Lu Jianxiong     
... Miss Jiang
... Kadokawa
... Mr. Tang
... Xiao Jiang
... Ida
... Xiaodouzi
... John Rabe
... Minnie Vautrin
... Mrs. Tang
... Durdin
... Tang Xiaomei
... Shunzi

Also Known As:
Nanjing! Nanjing!

Country
: China,
Hong Kong
Language: Mandarin
Release Date: 22 April 2009
Runtime: 132 min
Genre: Drama, History, War

City of Life and Death at the Internet Movie Database
City of Life and Death at Yahoo! Movies
City of Life and Death at Sina Entertainment
City of Life and Death at Sohu Entertainment
City of Life and Death at QQ Entertainment
City of Life and Death at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com