Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2010 Chinese Movies » City Monkey 玩酷青春

City Monkey 玩酷青春 (2010) - Movie

City Monkey Movie Poster, 2010
City Monkey Movie Poster

Director: Kong Lingchen

Cast:
 • Lu Liping
 • Guo Tao
 • Sheng Chao
 • Li Bin
 • Yu Ailei
 • He Yunwei
 • Han Qing
 • Wei Zixin
 • Tu Ling
 • Guo Shuai
 • Yuan Jun

Also Known As:
Wan Ku Qing Chun

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 10 September 2010
Runtime: 93 min
Genre: Drama

Movie Photos
City Monkey Movie Poster 1
City Monkey Movie Poster 2

City Monkey at Sina Entertainment
City Monkey at Sohu Entertainment
City Monkey at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com