Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2010 Chinese Movies » Confucius 孔子

Confucius 孔子 (2010) - Movie

Confucius Movie Poster, 2010, Chow Yun-Fat, Chinese Film
Confucius Movie Poster

Director: Hu Mei

Cast:

... Confucius   
... Nan Zi
... Ji Sunsi
... Ji Sunfei
... Yan Hui
... Lu Jun
... Qi Guanshi
... Shu Sunwu
... Qi Sigong
... Zi Gong
... Zi Lu

Confucius at the Internet Movie Database
Confucius at Yahoo! Movies
Confucius at Sina Entertainment
Confucius at Sohu Entertainment
Confucius at QQ Entertainment
Confucius at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com