Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2010 Chinese Movies » Ip Man 2 葉問2

Ip Man 2 葉問2 (2010) - Movie

Ip Man 2 Movie Poster, 2010, Hong Kong Film
Ip Man 2 Movie Poster

DirectorWilson Yip

Cast:
... Ip Man
... Hung Jan-Nam
... Jin Shan-Zhao
... Zhang Yong-Cheng
... Huang Chun-Liang 
... Zhou Qing-Quan
... Fatso
... Cheng Wai-Kei
... Twister
... Bruce Lee
... Zhou Guang-Yao
... Twister's coach

Also Known As:
Ye Wen 2: Zong Shi Chuan Qi
Yip Man 2: Chung Si Chuen Kei

Country
: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 29 April 2010
Genre: Action, Biography, History

Movie Photos
Ip Man 2 Movie Poster 1
Ip Man 2 Movie Poster 2
Ip Man 2 Movie Poster 3
Ip Man 2 Movie Poster 4
Ip Man 2 Movie Poster 5
Ip Man 2 Movie Poster 6
Ip Man 2 Movie Poster 7
Ip Man 2 Movie Poster 8
Ip Man 2 Movie Poster 9
Ip Man 2 Movie Poster 10

Related Movies:
Ip Man (2008) - Movie
The Legend Is Born - Ip Man (2010) - Movie

Ip Man 2 at the Internet Movie Database
Ip Man 2 at Yahoo! Movies
Ip Man 2 at Sina Entertainment
Ip Man 2 at Sohu Entertainment
Ip Man 2 at QQ Entertainment
Ip Man 2 at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com