Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2010 Chinese Movies » No Kidding 不是鬧著玩的

No Kidding 不是鬧著玩的 (2010) - Movie

No Kidding
No Kidding Movie Poster

Director: Lu Weiguo

Cast:
 • Li Yixiang
 • Yu Genyi
 • Cao Suifeng 
 • Chang Zhetao 
 • Yang Jianing 
 • Hu Kun
 • Jiang Hualin
 • Xu Qiuxian
 • Sun Hong
 • Chen Hongxu
 • Zhang Jingsu
 • Shen Beina
 • Yuan Huifang
 • Liu Kuiyong
... Cai Youcai     
... Village head
... Cai Datou
... Zhao Tianzhu
... Qiao Ling
... Yan Li
... Grandpa
... Aunt
... Zao Faliang
... Cai Zhongyang
... Youcai's mother
... Village head's wife
... Cai Qiuxiang
... Township head

Also Known As:
Bu Shi Nao Zhe Wan De

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 2010
Genre: Comedy

Movie Photos
No Kidding Movie Poster 1
No Kidding Movie Poster 2

No Kidding at Sina Entertainment
No Kidding at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com