Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2010 Chinese Movies » Reign of Assassins 劍雨

Reign of Assassins 劍雨 (2010) - Movie

Reign of Assassins Movie Poster, 2010, Chinese Film
Reign of Assassins Movie Poster

Director: Su Chao-Bin

Cast:
... Zeng Jing
... Jiang Ah-Sheng
... Turquoise / Ye Zhanqing
... The Wheel King / Cao Feng
... Lei Bin
... Drizzle / Xi Yu
... Zhang Renfeng
... Kong Tong Qing Jian
... Tian Qingtong
... The Magician / Lian Sheng
... Mrs. Cai
... Wisdom / Lu Zhu
... Eater Bear
... Li Guishou      

Also Known As:
Jian Yu
Jian Yu Jiang Hu

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 28 September 2010
Genre: Action, Adventure, Romance
Company: Beijing Gallop Horse Film & TV Production

Movie Photos
Reign of Assassins Movie Poster 1
Reign of Assassins Movie Poster 2
Reign of Assassins Movie Poster 3
Reign of Assassins Movie Poster 4
Reign of Assassins Movie Poster 5
Reign of Assassins Movie Poster 6
Reign of Assassins Movie Poster 7
Reign of Assassins Movie Poster 8
Reign of Assassins Movie Poster 9
Reign of Assassins Movie Poster 10
Reign of Assassins Movie Poster 11
Reign of Assassins Movie Poster 12
Reign of Assassins Movie Poster 13
Reign of Assassins Movie Poster 14
Reign of Assassins Movie Poster 15
Reign of Assassins Movie Poster 16
Reign of Assassins Movie Poster 17
Reign of Assassins Movie Poster 18
Reign of Assassins Movie Poster 19
Reign of Assassins Movie Poster 20
Reign of Assassins Movie Poster 21

Reign of Assassins at the Internet Movie Database
Reign of Assassins at Sina Entertainment
Reign of Assassins at Sohu Entertainment
Reign of Assassins at QQ Entertainment
Reign of Assassins at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com