Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2011 Chinese Movies » Formosa Mambo 寶島漫波

Formosa Mambo 寶島漫波 (2011) - Movie

Formosa Mambo Movie Poster, 2011
Formosa Mambo Movie Poster

Director: Wang Qizai

Cast:
  • Yvonne Yao 姚采穎
  • Qu Zhongheng
  • Huang Jiefei
  • Lin Hongxiang
  • Xiao Hudou
  • Zhuang Yue
  • Dong Yanting
   

Also Known As:
Bao Dao Man Bo

Country
: Taiwan
Language: Mandarin
Release Date: 2011
Runtime: 97 min
Genre: Drama


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com