Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |





-

  2011 Chinese Movies » Sparkling Diamonds 鑽石鑽石亮晶晶 

Sparkling Diamonds 鑽石鑽石亮晶晶  (2011) - Movie

Sparkling Diamonds 鑽石鑽石亮晶晶 Movie Poster, 2011
Sparkling Diamonds Movie Poster

Director: Lu Hongfeng

Cast:
  • Tao Shuai
  • Yu Yu
  • Qin Mengqing
   


Also Known As:
Zuan Shi Zuan Shi Liang Jing Jing

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 2011
Genre: Drama


-









Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards




Copyright © chinesemedia360.com