Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2011 Chinese Movies » The Lost Bladesman 關雲長

The Lost Bladesman 關雲長 (2011) - Movie

The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film
The Lost Bladesman Movie Poster

Director: Felix Chong, Alan Mak

Cast:
... Guan Yu   
... Cao Cao
... Qi Lan
... Liu Bei
... Kong Xiu
... Zhang Liao
... Wang Zhi
... Emperor Xian of Han
... Xun You
... Qin Qi
... Han Fu
... Yan Liang
... Pu Jing
... Bian Xi
... Meng Tan
... Xu Chu
... Lady Mi
... Lady Gan
... Wen Chou

Also Known As:
Guan Yun Chang
Gwaan Wan Cheung

Country
: China, Hong Kong
Language: Mandarin
Release Date: 28 April 2011
Runtime: 109 min
Genre: Action, Biography, Drama, History, Adventure
Production Company: Star Union Skykee Film Investment Co
Based on Romance of Three Kingdoms

Movie Photos
The Lost Bladesman Movie Poster 1
The Lost Bladesman Movie Poster 2
The Lost Bladesman Movie Poster 3
The Lost Bladesman Movie Poster 4
The Lost Bladesman Movie Poster 5
The Lost Bladesman Movie Poster 6
The Lost Bladesman Movie Poster 7
The Lost Bladesman Movie Poster 8
The Lost Bladesman Movie Poster 9
The Lost Bladesman Movie Poster 10
The Lost Bladesman Movie Poster 11
The Lost Bladesman Movie Poster 12
The Lost Bladesman Movie Poster 13
The Lost Bladesman Movie Poster 14
The Lost Bladesman Movie Poster 15
The Lost Bladesman Movie Poster 16
The Lost Bladesman Movie Poster 17
The Lost Bladesman Movie Poster 18
The Lost Bladesman Movie Poster 19
The Lost Bladesman Movie Poster 20
The Lost Bladesman Movie Poster 21
The Lost Bladesman Movie Poster 22
The Lost Bladesman Movie Poster 23
The Lost Bladesman Movie Poster 24
The Lost Bladesman Movie Poster 25
The Lost Bladesman Movie Poster 26
The Lost Bladesman Movie Poster 27
The Lost Bladesman Movie Poster 28

Related TV Series:
Three Kingdoms (2010) - Movie
Romance of Three Kingdoms (1994) - Movie

The Lost Bladesman at the Internet Movie Database
The Lost Bladesman at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com