Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2012 Chinese Movies » Cha Cha for Twins 寶米恰恰

Cha Cha for Twins 寶米恰恰 (2012) - Movie

Cha Cha for Twins Movie Poster, 2012
Cha Cha for Twins Movie Poster

Director: Yang Yi-Chien

Cast:
  • Huang Peijia
  • Paul Chiang
  • Ouyang Lun
  • Winnie Zhang
  • Li Chih-Chyi
  • Li Zhiqing
  • Vince Kao
  • Rosa Chien
  • Wang Ziqiang
  • Huang Caiyi
   


Also Known As:
Bao Mi Qia Qia

Country: Taiwan
Language: Mandarin
Release Date: 15 June 2012
Genre: Drama, Comedy


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com