Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-

  2012 Chinese Movies » Loyalty and Betrayal 忠誠與背叛

Loyalty and Betrayal 忠誠與背叛 (2012) - Movie

Loyalty and Betrayal Movie Poster, 2012
Loyalty and Betrayal Movie Poster

Director: Zhang Yuzhong

Cast:
 • Liu Zhibing
 • Zhang Xiwen
 • Hou Tianlai
 • Lu Qi
 • Tao Yuling
 • Wu Gang
 • Hou Yong
 • Li Youbin
 • Jin Xin
 • Xu Jian
 • Zhao Xiaoming
 • Bai Jingjun
 • Wang Hui
 • Zhu Xinyun
 • Song Chunli
 • Ding Liuyuan
   

Also Known As:
Zhu Jian 1927
Zhong Cheng Yu Bei Pan

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: June 2012
Genre: Drama, History-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com