Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Journey to the West (1986)

TV Drama Series


Director: Yang Jie

Cast:
  • Liu Xiao Ling Tong
  • Wang Yue
  • Xu Shaohua
  • Chi Chongrui
  • Ma Dehua
  • Yan Huaili 
  • Xu Qing
... Sun Wukong
... Tang Sanzang
... Tang Sanzang
... Tang Sanzang
... Zhu Bajie
... Sha Wujing

Also Known As:
Xi You Ji

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1986
Runtime: 45 minutes per episode
Episodes: 25
Genre: Fantasy, Adventure

Related TV Drama Series:
Journey to the West (2011)
Wu Cheng'en and Journey to the West (2010)
Journey to the West (2010)
The Monkey King: Quest for the Sutra (2002)
Journey to the West Sequel (2000)
Journey to the West 2 (1999)
Journey to the West II (1998)
Journey to the West (1996)


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com