Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Justice Pao (1995)

TV Drama Series

Justice Pao Poster, 1995
Justice Pao Poster

Cast:
... Zhan Zhao
... Justice Bao
... Gongsun Ce
... Song Xiaoyi
... Zhang Fei
... Fan Min
... Chai Shouye
... Lady Zhu Hui
... Yu Fengsheng   

Also Known As:
Bao Qin Tian

Bau Ching Tin

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 1995
Episodes: 80
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Action, Drama, Mystery

Related TV Drama Series:
-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com