Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


New Justice Bao (1995)

TV Drama Series

New Justice Bao Poster, 1995
New Justice Bao Poster

Cast:
... Zhan Zhao
... Justice Bao
... Gongsun Ce
... Bai Yutang
... Emperor Renzong of Song
... Wang Zhao
... Ma Han
... Zhang Long
... Zhao Hu          

Also Known As:
Xin Bao Qing Tian

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 1995
Episodes: 160
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Action, Drama, Mystery

Related TV Drama Series:
-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com