Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Return of the Condor Heroes (1995)

TV Drama Series

Cast:
... Yang Guo    
... Xiaolongnu
... Guo Jing
... Huang Rong
... Guo Fu
... Guo Xiang
... Li Mochou
... Cheng Ying
... Hong Qigong
... Ouyang Feng
... Huang Yaoshi
... Zhou Botong
Also Known As:
Shen Diao Xia Lu

Sun Dil Hap Lui

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 1995
Episodes: 32
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Action
Based on Jin Yong's Return of the Condor Heroes


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com