Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Journey to the West II (1998)

TV Drama Series

Cast:
... Sun Wukong
... Tang Sanzang
... Zhu Bajie
... Sha Wujing
... Princess Iron Fan
... Bull Demon King
... Man Tangjiao
... Open Arm Monkey
... Crow Demon
... Skylark
... Python Demon
... Bear Demon
... White Bone Demon
... En En
... Spider Demon
... Yellow Eyebrow Master
... Guan Yin
... Gautama Buddha
... Wisdom Elder
... Subhuti
... Maitreya
... Jade Emperor
... Queen Mother of the West
... Xue Liang
... Erlang Shen
... Xiao Tian Quan
... Great White Planet
... Nu Wa

Also Known As:
Xi You Ji
Say Yau Kay

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 1998
Episodes: 42
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Comedy

Related TV Drama Series:
Journey to the West (2011)
Wu Cheng'en and Journey to the West (2010)
Journey to the West (2010)
The Monkey King: Quest for the Sutra (2002)
Journey to the West Sequel (2000)
Journey to the West 2 (1999)
Journey to the West (1996)
Journey to the West (1986)-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com