Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Return of the Condor Heroes (1999)

TV Drama Series

Return of the Condor Heroes Poster, 1999
Return of the Condor Heroes Poster

Cast:
... Yang Guo    
... Xiaolongnu
... Guo Jing
... Huang Rong
... Guo Fu
... Guo Xiang
... Li Mochou
... Lu Wushuang
... Cheng Ying
... Huo Du
... Yin Zhiping
... Hong Qigong
... Jinlun FawangAlso Known As:
Shen Diao Xia Lu


Country: Taiwan
Language: Mandarin
Release Date: 1999
Episodes: 47
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama
Based on Jin Yong's Return of the Condor Heroes

Photos
Return of the Condor Heroes Poster


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com