Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Return of Justice Bao (2000)

TV Drama Series

Return of Justice Bao Poster, 2000
Return of Justice Bao Poster

Cast:
... Zhan Zhao
... Justice Bao
... Gongsun Ce
... Emperor Renzong of Song
... Yin Xing
... Cao Hong
... Su Yan
... Qian Jinge
... Gao Tianyi
... Gao Tianyou
... Gao Xu          

Also Known As:
Bao Gong Chu Xun


Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2000
Episodes: 40
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Action, Drama, Mystery


Related TV Drama Series:
-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com