Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Journey to the West 西遊記 (2011)

TV Drama Series

Journey to the West Poster, 2011
Journey to the West Poster

Director: Zhang Jizhong

Cast:
... Sun Wukong     
... Tang Sanzang
... Zhu Bajie
... Sha Wujing
... Guan Yin
... Guan Yin
... Guan Yin
... Guan Yin
... White Dragon Horse
... Jade Emperor
... Queen Mother of the West
... Gautama Buddha
... Subhuti
... Yuanshi Tianzun
... Lao Zi
... Great White Planet, Wei Zheng
... Li Jing
... Chang'e
... Nezha
... Nezha
... Erlang Shen
... Xuan Wu
... White Bone Demon
... Bai Hua Xiu
... Black Spider Demon
... Princess Iron Fan
... Red Boy
... Bull Demon King
... Baoxiang King
... White Rat Demon
... Princess Wansheng
... Scorpion Demon
... Women's Country Queen


Also Known As:
Xi You Ji

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 28 July 2011
Episodes: 50
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Fantasy, Adventure
Journey to the West at Sina Entertainment
Journey to the West at Sohu Entertainment
Journey to the West at QQ Entertainment
Journey to the West at 163 Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com